HISTORIA

Fram till dess hade gymnastikintresset på orten tillgodosetts genom aktiviteter inom Frisksportarnas och IOGT:s gymnastikavdelningar.
”Då det emellertid visat sig att det finns intresse för gymnastik även bland personer som stå utanför dessa föreningar” (citat från det första mötesprotokollet) beslutade man sig för att bilda en lokal gymnastikförening i Anderstorp.

Terminsavgiften var 1945 1 krona per termin eller 2 kronor per helår. Första året fanns det 62 gymnaster i föreningen uppdelat på två manliga och två kvinnliga motionsgrupper.

Att föreningen skulle heta Gnistan, beslutades vid det första årsmötet som hölls den 29/1 1946.

De första årens verksamhet var mycket inriktad på truppgymnastik i vilket man också tävlade.
Dock var s.k truppmärkesprov av stor vikt när det gällde att visa på aktiviteten i föreningen.
I årsberättelsen för 1946 skriver man att det var problem med att få iväg herrarna till dessa truppmärkesprov då man hellre spelade fotboll än gymnastiserade.
Damerna skötte emellertid sig med den äran. På programmet fanns då även motionsgymnastik för herrar och för husmödrar.

Motionsgymnastik har alltid varit centralt inom Gnistan och har sålunda kommit att genom åren dominera aktivitetsprogrammet. Redskapsgymnastik har bedrivits till och från genom åren beroende på intresse och tillgång till ledare. Exempelvis tävlade en trupp flickor i denna diciplin i början av 90-talet.

De första årens verksamhet var mycket inriktad på truppgymnastik i vilket man också tävlade.
Dock var s.k truppmärkesprov av stor vikt när det gällde att visa på aktiviteten i föreningen.
I årsberättelsen för 1946 skriver man att det var problem med att få iväg herrarna till dessa truppmärkesprov då man hellre spelade fotboll än gymnastiserade.
Damerna skötte emellertid sig med den äran. På programmet fanns då även motionsgymnastik för herrar och för husmödrar.

Motionsgymnastik har alltid varit centralt inom Gnistan och har sålunda kommit att genom åren dominera aktivitetsprogrammet. Redskapsgymnastik har bedrivits till och från genom åren beroende på intresse och tillgång till ledare. Exempelvis tävlade en trupp flickor i denna diciplin i början av 90-talet.